NGUYỄN PHƯƠNG – GYMER LỚP 12 NÓNG BỎNG TAY

Lấy SĐT em này ngay

Giới Thiệu Về Nguyễn Phương

Share em rau lớp 12, gymer có tiếng đất Biên Hòa.

Tiếc lắm mà phải chia tay em nó.

Hàng ngon miễn bàn, nhìn hình nổ cạc.

Chuẩn body gymer, mông má cong vút.

Thêm cái chịu chơi, đã thích rồi thì từ A đến Z easy luôn.

Thông Tin Cơ Bản
 Họ Tên Nguyễn Phương
 Tuổi 17
 Hôn Nhân Độc Thân
 Nghề Nghiệp Học Sinh
 Số Điện Thoại . . . . . . 8889
 Thành Phố Đồng Nai
 Quận Huyện Biên Hòa
Đánh giá
 Số nốt 5+
 Vếu Đầm tay
 Vòng 2 Sẵn chắc, không tí mỡ
 Mông Cong vcl, perfect gym gủng
 V4 Hàng perfect
 Điện nước Lênh láng nước nôi
 Kiểu dáng Perfect

Xem Full Video

Video nổi bật